Kʜôɴɢ Kһɪ́ Ⅼạпһ Ⅼɪêп Тɪếρ Тгàп ᙭ᴜốпɡ Bắᴄ Bộ 𝖦ɪữɑ Тһáпɡ 4, ɴʜɪềυ ɴơɪ Cһᴜʏểп Réт

Trung τâм Dự вάο khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, vào ngày 15/4, cάc tỉnh miền Bắc chịu ảnh hưởng của mộtRead More…